Zapisy

Formularz zapisu Dziecka do przedszkola Domek Radosnych Biedronek

Dane dziecka:

Dane matki / opiekuna prawnego

Dane ojca / opiekuna prawnego

Informacje dodatkowe

Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrekcję Przedszkola zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.