Kadra pedagogiczna

W naszym przedszkolu staramy się zapewniać dzieciom różne formy, środki i metody w ich edukacji, dlatego też jesteśmy aktorami i widzami codziennego przedstawienia, malarzami i twórcami różnej sztuki, poznajemy rzeczy nieznane, czasem podróżujemy i odkrywamy rożne sekrety, a nade wszystko jesteśmy słuchaczami… Z ogromną pasją dzielimy się z dziećmi swoimi inspiracjami i pokazujemy różne elementy świata. Wierzymy, że dzięki temu sprawimy radość, nauczymy, pomożemy w wychowaniu, aby Wasze pociechy w dorosłym życiu osiągnęły sukces.

Pani Anna Szuta - Dyrektor ds. pedagogicznych

Ukończyła studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła także studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej. Posiada też świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i zarządzania oświatą. Od 10 lat naucza dzieci języka angielskiego i prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej w przedszkolach. Ukończone ma również kursy, które pomagają jej prowadzić zajęcia kreatywnie i nie szablonowo tj.: TUS, terapia ręki, ceramika I stopnia, fotografia. W wolnej chwili oddaje się pasji nauki tańca flamenco.

Pani Magdalena Cebrat - Logopeda

Logopeda, specjalista ds. spektrum autyzmu, arteterapeuta, filolog polski, terapeuta ręki, założycielka Centrum Terapii aleTOproste w Bielsku-Białej

Absolwentka 5-letnich studiów logopedycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych o profilu arteterapia na Uniwersytecie Śląskim. Od wielu lat pracuje w kształceniu integracyjnym, stwarzając tym samym warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i wczesnego wspomagania rozwoju. Dodatkowe studia podyplomowe z zakresu autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych dały jej możliwość podsumowania wiedzy praktycznej i jeszcze bardziej poszerzyły wachlarz kompetencji. Przez kilka lat pracowała z pacjentami dorosłymi w szpitalu powiatowym na oddziałach udarowym i neurologicznym. W 2018 r. założyła Centrum Terapii aleTOproste w Bielsku-Białej , gdzie prowadzi projekt rządowy „Za życiem” dedykowany dzieciom i ich rodzinom w zakresie kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością. Pani Magdalena współpracuje z nami od początku założenia przedszkola, zajmuje się prawidłowym nabywaniem i kształtowaniem mowy, korygowaniem wad wymowy oraz prawidłową artykulacją. Wskazuje formy specjalistycznej i kompleksowej pomocy, jest członkiem Zespołu Terapeutycznego.

Pani Alicja Kamińska - psycholog, terapeuta, certyfikowany diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2

Absolwentka Uniwersytetu SWPS oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej. Na co dzień pracuje z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, udziela wsparcia psychologicznego rodzicom, jak i wychowawcom.
Ukończone kursy i szkolenia:
-TUS
-Terapia poznawczo-behawioralna
- Sensomotoryka
-Arteterapia
-Trening słuchowy metodą Alfreda Tomatisa
-Makaton
-Verbal-Behaviur
Prywatnie mama dwóch dziewczynek, pasjonatka ogrodnictwa i cukiernictwa.

Pani Ewa Tańska- fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Godz. pracy

Wtorek- 7:30-12:00

Środa- 7.30-12:00

Czwartek- 12:30-16:00

Piątek- 12:30-16:00

Wykształcenie:

- studia magisterskie na kierunku rehabilitacja ruchowa (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)

- studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)

Kursy i szkolenia:

- integracja sensoryczna (kurs II stopnia)

- PNF

-PNF w pediatrii

- Terapia ręki ( kurs I i II stopnia)

- Komunikacja alternatywna i wspomagająca

- Usprawnienie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

- MAKATON

- Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym i z przejawami agresji

- Modyfikacja zachowań trudnych

 

Od 1994r. pracuje w przedszkolu integracyjnym nr 1 w Bielsku-Białej.

Pani Celina Róg - oligofrenopedagog

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną. Swoją wiedzę poszerzyła na studiach podyplomowych na kierunku pedagogika specjalna, edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Pracuje w zawodzie od 2012roku. W naszej placówce prowadzi zajęcia pedagogiczne. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Praca w przedszkolu sprawia jej wielką satysfakcję.

Pani Angelika Wieczorek- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel wychowania przedszkolnego.Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie . W naszym przedszkolu pracuje od marca 2015 r. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną przyjemność .W wolnym czasie lubi czytać książki, uczyć się języków obcych ,poznawać kulturę i zwyczaje innych krajów.

Pani Angelika Baścik- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Posiada dyplom ukończenia studiów licencjackich z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Akademii Techniczno-Humanistycznej, a aktualnie studiuje również tam edukację elementarną i terapię pedagogiczną. Interesuje się gotowaniem, muzyką, książkami, florystyką i siatkówką. Praca z dziećmi sprawia jej przyjemność i poczucie spełnienia. Jest cierpliwa, konsekwentna, troskliwa, wyrozumiała, pomocna i uczuciowa.

Pani Wioleta Caputa- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia licencjackie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, a także studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera na ISP. W przedszkolu pracuje od 2017 roku. Prowadzi grupę maluszków. Praca z dziećmi to wielka odpowiedzialność a zarazem wiele radości. Te najmłodsze wymagają wiele cierpliwości i czułości. Widok uśmiechniętych buziek tych maluszków i zadowolonych rodziców jest dla niej najcenniejszy.

Pani Katarzyna Kubica – pomoc nauczyciela

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej na kierunku fizjoterapii . Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, jest osobą radosną ,zawsze uśmiechniętą, wyrozumiałą oraz cierpliwą. Stara się, aby dzieci w przedszkolu spędzały czas w miłej i pełni ciepła atmosferze. W chwili obecnej poszerza swoje kwalifikacje w dziedzinie integracji sensorycznej. Lubi spędzać czas z dziećmi aktywnie, poprzez zabawę i ruch. Zainteresowania: Lubi gotować,czytać książki, jeździć na nartach i chodzić po górach ,w wolnych chwilach wykonuje masaż klasyczny i relaksacyjny.

Pani Patrycja Modrzyk- pomoc nauczyciela

Absolwentka Szkoły Plastycznej w Katowicach. Pięcioletnie doświadczenie na stanowisku  pomoc pedagoga. Realizuje w ten sposób swoją pasję.Uśmiech dziecka i zadowolenie rodziców to piorytet.