Katarzyna Guzik

 

założycielka przedszkola Domek Radosnych Biedronek

Od 1998 r. działa w oświacie na różnych szczeblach edukacyjnych. Założycielka licznych placówek na Śląsku dedykowanym dzieciom, młodzieży ale również osobom dorosłym. Były to przedszkola, szkoły podstawowe CK Roma, szkoły ogólnokształcące, policealne oraz  placówki językowe dla dorosłych British Cool. Zakres administracyjny obejmował region Śląska: Rudę Śląską, Chorzów, Wodzisław Śląski, Gliwice, Strzelce Opolskie, Bytom, Sosnowiec, Częstochowę , a także Bielsko-Białą.

W 2012 roku założyła przedszkole Domek Radosnych Biedronek w Bystrej w którym czuwa nad prawidłowym działaniem i zarządzaniem placówki. Nie pracuje zza biurka lecz chętnie wspiera naszych nauczycieli w edukacji i opiece nad naszymi przedszkolakami.

 

Celina Róg

 

wicedyrektor, pedagog specjalny

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną. Swoją wiedzę poszerzyła na studiach podyplomowych na kierunku pedagogika specjalna, edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Pracuje w zawodzie od 2012 roku. W naszej placówce prowadzi terapię pedagogiczną, a od 2022 r. jest dyrektorem ds. pedagogicznych. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka.

 

Magdalena Cebrat

 

logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (SI), specjalista ds. spektrum autyzmu, certyfikowany diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2, arteterapeuta, filolog polski, terapeuta ręki, wykładowca akademicki, założycielka CENTRUM TERAPII aleTOproste,

 

Absolwentka 5-letnich jednolitych magisterskich studiów logopedycznych w korelacji z filologią polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

oraz studiów podyplomowych o profilach:

-integracja sensoryczna (SI)

-edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

-arteterapia

Od kilkunastu lat pracuje w kształceniu integracyjnym, stwarzając tym samym warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i wczesnego wspomagania rozwoju. Dodatkowe studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej, autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych dały jej możliwość podsumowania wiedzy praktycznej i poszerzyły wachlarz kompetencji. Przez kilka lat pracowała z pacjentami dorosłymi w szpitalu powiatowym na oddziałach udarowym i neurologicznym.  Prowadzi Centrum Terapii aleTOproste w Bielsku-Białej, realizuje bezpłatny projekt rządowy „Za życiem” dedykowany dzieciom i ich rodzinom w zakresie kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością.    Wykłada  na wyższej uczelni przedmioty z zakresu logopedii oraz integracji sensorycznej przekazując studentom praktyczną wiedzę, nabytą podczas swojej wieloletniej, terapeutycznej pracy.

Pani Magdalena współpracuje z nami od początku założenia naszego przedszkola. Zajmuje się prawidłowym nabywaniem i kształtowaniem mowy, korygowaniem wad wymowy oraz prawidłową artykulacją.

 

Alicja Kamińska

 

psycholog, terapeuta, certyfikowany diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2

Absolwentka Uniwersytetu SWPS oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej. Na co dzień pracuje z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, udziela wsparcia psychologicznego rodzicom, jak i wychowawcom.
Ukończone kursy i szkolenia:
-TUS
-Terapia poznawczo-behawioralna
- Sensomotoryka
-Arteterapia
-Trening słuchowy metodą Alfreda Tomatisa
-Makaton
-Verbal-Behaviur
Prywatnie mama dwóch dziewczynek, pasjonatka ogrodnictwa i cukiernictwa.

Ewa Tańska

 

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku rehabilitacja ruchowa oraz studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od 1994 pracuje w przedszkolu integracyjnym nr 1 w Bielsku-Białej.

Kursy i szkolenia:

- integracja sensoryczna (kurs II stopnia)

- PNF

-PNF w pediatrii

- Terapia ręki ( kurs I i II stopnia)

- Komunikacja alternatywna i wspomagająca

- Usprawnienie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

- MAKATON

- Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym i z przejawami agresji

- Modyfikacja zachowań trudnych

 

 

Bernadeta Heller-Gardyńska

 

terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej (Si), surdopedagog,  certyfikowany diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2, terapeuta ręki

Absolwentka Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Jest pedagogiem, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej (SI) oraz terapeutą ręki. Od wielu lat współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci z trudnościami w nauce, specyficznymi trudnościami w pisaniu (dysleksja, dysgrafia) oraz trudnościami w liczeniu (dyskalkulia) . Wykonuje badania pod kątem nadpobudliwości testem MOXO – polecanym przez przez neurologów dziecięcych i psychiatrów. Prowadzi badania związane z tematem postrzegania i odbioru muzyki przez dzieci. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w zakresie korzystania z zasobów muzycznych i konsultacji merytorycznych.

Wioleta Caputa

 

nauczyciel w grupie starszaków

Ukończyła studia licencjackie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, a także studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera na ISP. W tym roku rozpoczęła studia na ISP na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna.

W przedszkolu pracuje od 2017 roku. Przez 5 lat prowadziła grupę maluszków. Od 2022 jest nauczycielem w grupie starszaków. Praca z dziećmi to wielka odpowiedzialność i wyzwanie, aby codziennie dostarczać dzieciom dawkę nowej wiedzy z ciekawy sposób. Dzieci wymagają wiele cierpliwości i czułości i zrozumienia, a widok zadowolonych dzieci i ich rodziców to największe uznanie.

Marta Czuba

 

pomoc nauczyciela

Absolwentka szkoły policealnej o kierunku pomoc nauczyciela. Praca w trzech przedszkolach (zarówno prywatnych jak i publicznych)  pozwoliła jej na zdobycie doświadczenia w zakresie opieki nad dziećmi. Dostrzega, rozumie i właściwie reaguje na emocje swych małych podopiecznych. Prywatnie uwielbia gotować, układać puzzle i uczestniczyć w pieszych wędrówkach górskich.

Klaudia Guzik

pomoc nauczyciela

Absolwentka technikum ogrodniczego w Bielsku-Białej. Bardzo lubi pracę z dziećmi, interesuje się ich rozwojem, poświęca im dużo uwagi. W niedalekiej przyszłości planuje kształcić się w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej, poszerzając zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej. Traktuje pracę jako swoją pasję. Prywatnie lubi uprawiać sport i malować.

Paweł Maga - Football Project

 

 

piłka

Paweł to Absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego "Rekord" , ukończył również studia z tytułem licencjackim w Wyższej Szkole "Edukacja w Sporcie" na kierunku Menedżersko-Trenerskim.
Jest trenerem piłkarskim z Licencją UEFA Grassroots C.


Od 2016 roku pracuje jako trener w szkółce piłkarskiej Football Project. To szkółka  założona przez ludzi z pasją i miłością do piłki. Założycielami są znani piłkarze: Dariusz Kołodziej, Krzysztof Chrapek oraz Damian Zdolski. Posiadają oni niesamowity zasób wiedzy i doświadczenia, które w sposób naturalny przekładają się na 100% profesjonalizm. Obecnie Football Project posiada cztery filie,   w: Jasienicy, Rybarzowicach Kętach oraz w Osieku.

Król i Królowa Akademia Szachowa

 

"Każdy, kto gra w szachy, albo miał choć okazję zapoznać się z jej zasadami wie, że rozgrywanie partii nie jest łatwym zadaniem. Dla małego dziecka zawiłości strategiczne nie będą oczywiście na tyle interesujące, żeby poświęciło wiele czasu i uwagi samym szachom. Dla przedszkolaka bardziej istotny niż sama gra, jest czas spędzony z mamą czy tatą. W przypadku dzieci starszych, natomiast, doskonałym argumentem do kontynuowania nauki może być możliwość spędzenia czasu z rówieśnikami"